Wolna energia

darmowa energia
Alternatywne
0 0
Read Time:1 Minute, 6 Second

Wolna energia, zwana też nieprecyzyjnie darmową energią, to ogólne określenie teorii oraz metod rzekomego pozyskiwania energii, które według ich autorów posługują się:

metodami kwestionującymi poprawność zastosowania niektórych, obecnie uznanych zasad fizyki do nowo poznanych konfiguracji zestawiających w niestandardowy sposób znane zjawiska fizyczne lub metodami wykorzystującymi zjawiska jeszcze niedokładnie wyjaśnione.

Ze względu na brak oficjalnych potwierdzeń działania urządzeń wolnej energii, samo pojęcie jest często zaliczane do pseudonauki.

Określa się ją często jako nową wersję perpetuum mobile, aczkolwiek większość badaczy traktuje tę dziedzinę jako poszukiwanie nowych, nieodkrytych i potencjalnie bardzo tanich w eksploatacji źródeł energii, jak np. energia próżni. Z założenia takie metody wytwarzania energii mają być szeroko dostępne, bez ograniczeń licencyjnych czy monopoli (stąd określenie „wolna”). Określenie to szybko zostało wykorzystane i zanagramowane przez handlowców sprzedających lub umożliwiających dostęp do alternatywnych źródeł energii do postaci chwytliwego hasła „darmowa energia”.

Kierując się tą ideą, stworzono szereg urządzeń rzekomo produkujących wolną energię o skuteczności niepotwierdzonej przez fizykę. Wolna energia jest także symbolem ruchu wynalazczego działającego na pograniczu nauki i fantazji, zaliczanego przez główny nurt nauki do pseudonauki. Z ruchem wolnej energii związane są teorie spiskowe. Zwolennicy twierdzą, że te urządzenia nie są dostępne komercyjnie, ponieważ badania nad nimi są zwalczane i tłumione przez koncerny paliwowe oraz lobby energii nuklearnej, a rządy nie chcą popierać tego typu źródeł energii, bo załamałoby to rynki finansowe.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
wytwarzane z glonów
Alternatywne
Paliwo z glonów

Paliwo z glonów to biopaliwo trzeciej generacji, wytwarzane z glonów. Postuluje się produkcje paliwa z glonów ponieważ: glony skuteczniej wykorzystują energię glony maja mniejsze wymagania co do jakości wody (możliwa hodowla na pustyni; z użyciem słonej wody; z użyciem ścieków) algi wychwytują dwutlenek węgla Hodowla glonów napotyka problemy takie jak: …

mieszanina gazów
Alternatywne
Biogaz

Biogaz to mieszanina gazów będąca produktem beztlenowego rozkładu materii organicznej (np. ścieki, organiczne odpady komunalne, odchody zwierzęce, odpady przemysłu rolno- spożywczego, materiał roślinny) a częściowo także ich rozpadu gnilnego. Biogaz wytwarzany w procesie fermentacji metanowej przez mikroorganizmy anaerobowe, składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla, może zawierać niewielkie ilości …

karbonizat
Alternatywne
Biowęgiel

Biowęgiel, karbonizat, biokarbon, agrikarbon, toryfikat to substancja o właściwościach zbliżonych do węgla drzewnego uzyskiwana w procesie pirolizy z roślin energetycznych, odpadów leśnych, biomasy rolniczej, odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego, osadów ściekowych, odpadów komunalnych. Produkt ten może być wykorzystywany jako paliwo odnawialne, w rolnictwie w celu poprawy właściwości gleby oraz w ochronie …