mikroorganizmy
Alternatywne

Biopaliwo

Biopaliwo to paliwo powstałe z przetwórstwa biomasy – produktów organizmów żywych np. roślinnych, zwierzęcych czy mikroorganizmów. Używanie biopaliw służy zmniejszeniu uzależnienia od ropy naftowej. Według niektórych szacunków produkcja i spalanie biopaliwa daje gorszy bilans energetyczny i ekologiczny niż przy produkcji i spalaniu paliw kopalnych (degradacja środowiska związana z wzrastającym areałem …