gaz łupkowy
Alternatywne

Gaz z łupków

Gaz z łupków – gaz łupkowy, to gaz ziemny występujący w skałach macierzystych, głównie w łupku ilastym. Pierwsze próby wydobycia gazu z łupków podejmowano już w XIX wieku, jednak ze względu na niewielką przepuszczalność tych skał – niewystarczającą do zapewnienia przepływu gazu do odwiertu, nie udało się wykorzystać tego źródła …