sloneczne elektrownie
Energetyka

Energetyka słoneczna

Energetyka słoneczna to gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie. Globalne inwestycje w energię słoneczną w 2014 wyniosły 149,6 mld dolarów. W 2019 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 586 GW(wzrost o …