darmowa energia
Alternatywne

Wolna energia

Wolna energia, zwana też nieprecyzyjnie darmową energią, to ogólne określenie teorii oraz metod rzekomego pozyskiwania energii, które według ich autorów posługują się: metodami kwestionującymi poprawność zastosowania niektórych, obecnie uznanych zasad fizyki do nowo poznanych konfiguracji zestawiających w niestandardowy sposób znane zjawiska fizyczne lub metodami wykorzystującymi zjawiska jeszcze niedokładnie wyjaśnione. Ze względu …