Paliwo z glonów

wytwarzane z glonów
Alternatywne
0 0
Read Time:32 Second

Paliwo z glonów to biopaliwo trzeciej generacji, wytwarzane z glonów.

Postuluje się produkcje paliwa z glonów ponieważ:

glony skuteczniej wykorzystują energię
glony maja mniejsze wymagania co do jakości wody (możliwa hodowla na pustyni; z użyciem słonej wody; z użyciem ścieków)
algi wychwytują dwutlenek węgla

Hodowla glonów napotyka problemy takie jak:

wrażliwość na choroby
zanieczyszczenie dzikimi szczepami
dostarczenie pożywki zawierającej azot i fosfor
przetwarzanie hodowli na produkt nadający się dla przemysłu
powolny wzrost hodowli

Produkcja substratu do produkcji paliwa następuje u glonów jako efekt obronny.

Poza zwykłą hodowlą glonów możliwa jest również hodowla bez wykorzystania fotosyntezy realizowana przez Solazyme. Próbuje się też wytworzyć odpowiednie glony metodami inżynierii genetyczne.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
mieszanina gazów
Alternatywne
Biogaz

Biogaz to mieszanina gazów będąca produktem beztlenowego rozkładu materii organicznej (np. ścieki, organiczne odpady komunalne, odchody zwierzęce, odpady przemysłu rolno- spożywczego, materiał roślinny) a częściowo także ich rozpadu gnilnego. Biogaz wytwarzany w procesie fermentacji metanowej przez mikroorganizmy anaerobowe, składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla, może zawierać niewielkie ilości …

karbonizat
Alternatywne
Biowęgiel

Biowęgiel, karbonizat, biokarbon, agrikarbon, toryfikat to substancja o właściwościach zbliżonych do węgla drzewnego uzyskiwana w procesie pirolizy z roślin energetycznych, odpadów leśnych, biomasy rolniczej, odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego, osadów ściekowych, odpadów komunalnych. Produkt ten może być wykorzystywany jako paliwo odnawialne, w rolnictwie w celu poprawy właściwości gleby oraz w ochronie …

biodegradacja
Alternatywne
Biomasa

Biomasa – oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (w tym substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych. Wyróżnia się czasem fitomasę (biomasę roślin) oraz zoomasę (biomasę …