Paliwo alternatywne

paliwo niekonwencjonalne
Alternatywne
0 0
Read Time:1 Minute, 27 Second

Paliwo alternatywne – zwane także czasem paliwem niekonwencjonalnym, to wszystkie materiały i substancje, które mogą zostać wykorzystane jako paliwo inne, niż paliwa konwencjonalne, czyli: paliwa kopalne – węgiel, gaz ziemny, ropa i torf, oraz paliwa nuklearne, takie jak uran, tor oraz sztuczne paliwa radioizotopowe wytwarzane w reaktorach jądrowych. Do powszechnie znanych paliw alternatywnych zaliczamy: biodiesel, bioalkohol – metanol, etanol, butanol, paliwo z odpadów – RDF, chemicznie magazynowana energia elektryczna – baterie i ogniwa paliwowe, wodór, metan i biogaz ze źródeł odnawialnych, olej roślinny, propan i inne produkty biomasy.

W związku z wyczerpującymi się zasobami ropy naftowej oraz gazu ziemnego prowadzi się badania nad paliwami, które mogłyby zastąpić paliwa dotychczas stosowane. Na rynek ma wejść nowy rodzaj paliw – paliwa alternatywne, są to paliwa, które nie są produktami przetwórstwa ropy naftowej, ale muszą występować w dużej ilości, muszą cechować się technicznymi i energetycznymi właściwościami, tanie w produkcji i sprzedaży, stanowić mniejsze zagrożenie dla naturalnego środowiska niż paliwa tradycyjne. Paliwa alternatywne w porównaniu z paliwami ropopochodnymi – benzyną, olejem napędowym, posiadają trzy zalety: niezależność energetyczną, emisję, koszt eksploatacji.

W węższym znaczeniu paliwo alternatywne może być rozumiane jako paliwo uzyskane w procesie odzysku odpadów posiadających wartość opałową. Stosowane w przemyśle cementowym, jako zamiennik węgla kamiennego i mazutu.

Biopaliwa
Biopaliwa są uważane za odnawialne źródła energii

Alkohol jako paliwo
Metanol i etanol są głównymi alkoholami wykorzystywanymi jako paliwo.

Amoniak
Amoniak (NH3) może być wykorzystany jako paliwo.

Paliwa neutralne dla klimatu
Paliwa neutralne dla klimatu cechują się niedodatnim bilansem emisji gazów cieplarnianych i nie powodują zwiększenia się zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze. Są to paliwa syntetyczne, takie jak metan, benzyna, olej napędowy, czy paliwo lotnicze – produkowane z odnawialnych lub nuklearnych źródeł energii wykorzystywanych do uwodorniania dwutlenku węgla odzyskanego ze spalin wydechowych i przemysłowych oraz pozyskany z kwasu węglowego zawartego w wodzie morskiej.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
wytwarzane z glonów
Alternatywne
Paliwo z glonów

Paliwo z glonów to biopaliwo trzeciej generacji, wytwarzane z glonów. Postuluje się produkcje paliwa z glonów ponieważ: glony skuteczniej wykorzystują energię glony maja mniejsze wymagania co do jakości wody (możliwa hodowla na pustyni; z użyciem słonej wody; z użyciem ścieków) algi wychwytują dwutlenek węgla Hodowla glonów napotyka problemy takie jak: …

mieszanina gazów
Alternatywne
Biogaz

Biogaz to mieszanina gazów będąca produktem beztlenowego rozkładu materii organicznej (np. ścieki, organiczne odpady komunalne, odchody zwierzęce, odpady przemysłu rolno- spożywczego, materiał roślinny) a częściowo także ich rozpadu gnilnego. Biogaz wytwarzany w procesie fermentacji metanowej przez mikroorganizmy anaerobowe, składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla, może zawierać niewielkie ilości …

karbonizat
Alternatywne
Biowęgiel

Biowęgiel, karbonizat, biokarbon, agrikarbon, toryfikat to substancja o właściwościach zbliżonych do węgla drzewnego uzyskiwana w procesie pirolizy z roślin energetycznych, odpadów leśnych, biomasy rolniczej, odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego, osadów ściekowych, odpadów komunalnych. Produkt ten może być wykorzystywany jako paliwo odnawialne, w rolnictwie w celu poprawy właściwości gleby oraz w ochronie …