Mikroinstalacja fotowoltaiczna

mikroinstalacje
Fotowoltaika
0 0
Read Time:1 Minute, 3 Second

Mikroinstalacja fotowoltaiczna to wg ustawy o odnawialnych źródłach energii TO instalacja odnawialnego źródła energii (OZE) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

Właściciele mikroinstalacji – określani często mianem prosumenta – rozliczają bilans wytworzonej i zużytej energii w systemie opustów znanym pod angielską nazwą netmetering.
Polega on na odprowadzaniu nadmiaru wyprodukowanej a nieskonsumowanej energii (autokonsumpcja) do sieci elektroenergetycznej oraz możliwości nieodpłatnego odbioru do 70% energii przekazanej uprzednio do sieci (do 80% dla małych instalacji o mocy poniżej 10 kWp). Rozliczenie odbywa się wg jednostek energii tym samym właściciele instalacji do 10 kWp – mogą odebrać 0,8 kWh za każdy 1 kWh odprowadzony, a większe instalacje 0,7 kWh z 1 kWh.

Udogodnienia dla właścicieli mikroinstalacji:
Do najważniejszych należą:

brak wymogu koncesji na produkcję energii elektrycznej,
brak wymogu pozwolenia na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej,
brak opłaty przyłączeniowej do sieci oraz kosztów montażu licznika dwukierunkowego,
od 2019 roku koszty budowy mikroinstalacji mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania,
ujednolicona stawka VAT 8% na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem mieszkalnym o powierzchni do 300 m² (poprawka czeka na wejście w życie).

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
hydroelektrownia przepływowa
Fotowoltaika
Elektrownia wodna

Elektrownia wodna (fachowo hydroelektrownia przepływowa) to zakład przemysłowy zamieniający energię potencjalną wody na elektryczną. Elektrownie wodne są najintensywniej wykorzystywanym źródłem odnawialnej energii. W 2017 roku dostarczyły łącznie 4060 TWh energii elektrycznej, co stanowi 15,9% całkowitej produkcji energii elektrycznej na świecie. Największe elektrownie wodne mają moc, która przekracza 10 GW. Wenezuela, …

energia cieplna
Fotowoltaika
Absorber energii słonecznej

Zaczerniona powierzchnia kolektora słonecznego która pochłania promieniowanie słoneczne i przetwarza je w energię cieplną. Absorbery różnią się skutecznością pochłaniania energii. Skuteczność tę określamy za pomocą współczynnika absorpcji. Najprostszym i już rzadko spotykanym wariantem była metalowa płyta absorbera pomalowana czarną farbą. Rozwiązanie takie było najtańsze jednak generowało duże straty w cieple. …

solarne klimatyzacje
Fotowoltaika
Klimatyzacja solarna

Klimatyzacja solarna to system klimatyzacji (chłodzenia), który wykorzystuje energię słoneczną. Klimatyzacja solarna może być oparta na konwersji fototermicznej pasywnej, konwersji fototermicznej aktywnej i konwersji fotowoltaicznej (światło słoneczne zamieniane na energię elektryczną). Wykorzystanie energii słońca w klimatyzacji zwiększa bezpieczeństwo energetyczne poprzez ograniczenie importu surowców energetycznych oraz pozwala rozwijać innowacje technologiczne, Zielone …