Mała elektrownia wodna

małych elektrowni
Alternatywne
0 0
Read Time:1 Minute, 58 Second

Mała elektrownia wodna (MEW) to elektrownia wodna o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW. To kryterium stosuje się w Polsce oraz w niektórych krajach Europy zachodniej. W większości państw Unii Europejskiej do małych elektrowni zalicza się te o mocy do 10 MW, poza krajami skandynawskimi, Szwajcarią i Włochami, gdzie za „małe” uznaje się elektrownie do 2 MW.

Małe elektrownie wodne wykorzystują środowisko przyrodnicze, stąd mają licznych zwolenników i przeciwników. Uznawane są za odnawialne źródła energii, a ich właściciele uzyskują certyfikat wytworzenia tzw. zielonej energii. Towarzyszące elektrowni wodnej urządzenia hydrotechniczne oraz sama elektrownia wpływają, zarówno korzystnie jaki i niekorzystnie, na bilans hydrologiczny i geomorfologiczny okolicy oraz biocenozę rzeki.

Na małą elektrownię wodną składa się:
próg piętrzący rzekę: stały lub ruchomy,
budynek elektrowni z siłownią,
kanał doprowadzający i odprowadzający wodę z turbin,
opcjonalnie: przepławka.

W MEW najczęściej stosowane są turbiny wodne:
śmigłowe
Kaplana
Francisa
Peltona – rzadko

Zalety małych elektrowni wodnych:
nie zanieczyszczają środowiska i mogą być instalowane w licznych miejscach na małych ciekach;
zwiększają tzw. małą retencję wodną (poziom wód gruntowych) na obszarze powyżej progu;
zmniejszają erozję denną powyżej progu;
mogą być zaprojektowane i wybudowane w ciągu roku do 2 lat, wyposażenie jest dostępne powszechnie, a technologia dobrze opanowana;
mogą być wykonywane przy użyciu miejscowych materiałów i siły roboczej, a ich prostota techniczna powoduje wysoką niezawodność oraz długą żywotność;
nie wymagają licznego personelu i mogą być sterowane zdalnie rozproszenie w terenie skraca odległość przesyłu energii i zmniejsza związane z tym koszty;
wysokie dotacje i korzystne warunki kredytowania budowy MEW.

Wady małych elektrowni wodnych:
powstanie długiej cofki powyżej progu: zamulenie koryta, pogorszenie jakości wody i jej zdolności do samooczyszczania, przegrzewanie się wody w
rzece w okresie upałów, zmniejszenie natlenienia wody, osadzanie i kumulowanie się na dnie mułu, zanieczyszczeń, substancji toksycznych;
naruszenie równowagi biologicznej rzeki i zubożenie ekosystemu wodnego: zanik gatunków ryb prądolubnych i zimnolubnych w obszarze cofki, podział jednolitej populacji ryb na dwie subpopulacje powyżej i poniżej przegrody, zanik tarlisk w obrębie oddziaływania MEW;
uniemożliwienie migracji ryb lub drastyczne utrudnienie ich migracji – jako podstawowej funkcji życiowej organizmów wodnych;
problemy w korycie poniżej przegrody: zwiększenie erozji dennej, zanik żwiru, obniżenie dna rzeki oraz poziomu wód gruntowych;
niska wydajność energetyczna w porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii;
wysokie koszty budowy powodujące nieopłacalność inwestycji bez dotacji;
niestabilność dostaw prądu do sieci, związana z wahaniami przepływów w rzece;
uszkodzenia ryb przechodzących przez niektóre rodzaje turbin;
protesty społeczne towarzyszące budowie i eksploatacji MEW.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
wytwarzane z glonów
Alternatywne
Paliwo z glonów

Paliwo z glonów to biopaliwo trzeciej generacji, wytwarzane z glonów. Postuluje się produkcje paliwa z glonów ponieważ: glony skuteczniej wykorzystują energię glony maja mniejsze wymagania co do jakości wody (możliwa hodowla na pustyni; z użyciem słonej wody; z użyciem ścieków) algi wychwytują dwutlenek węgla Hodowla glonów napotyka problemy takie jak: …

mieszanina gazów
Alternatywne
Biogaz

Biogaz to mieszanina gazów będąca produktem beztlenowego rozkładu materii organicznej (np. ścieki, organiczne odpady komunalne, odchody zwierzęce, odpady przemysłu rolno- spożywczego, materiał roślinny) a częściowo także ich rozpadu gnilnego. Biogaz wytwarzany w procesie fermentacji metanowej przez mikroorganizmy anaerobowe, składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla, może zawierać niewielkie ilości …

karbonizat
Alternatywne
Biowęgiel

Biowęgiel, karbonizat, biokarbon, agrikarbon, toryfikat to substancja o właściwościach zbliżonych do węgla drzewnego uzyskiwana w procesie pirolizy z roślin energetycznych, odpadów leśnych, biomasy rolniczej, odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego, osadów ściekowych, odpadów komunalnych. Produkt ten może być wykorzystywany jako paliwo odnawialne, w rolnictwie w celu poprawy właściwości gleby oraz w ochronie …