Mała elektrownia wiatrowa

elektrownie wiatrowe male
Alternatywne
0 0
Read Time:51 Second

Mała elektrownia wiatrowa to elektrownie wiatrowe niewielkich mocy mające zastosowanie w zasilaniu dedykowanych odbiorników małej mocy. Często Małe elektrownie Wiatrowe (MEW) określane są mianem Przydomowych Elektrowni Wiatrowych.

Określenie czy dana elektrownia zalicza się do grupy małych zależy od wielkości jej łopat. Jeżeli średnica wirnika nie przekracza 2 m to przyjmujemy, że są to małe elektrownie wiatrowe. Precyzyjną definicję określa norma IEC 61400-02, w połączeniu z lokalnymi regulacjami według niej małą elektrownią wiatrową można nazwać elektrownię, która spełnia następujące warunki:

Powierzchnia zakreślana przez łopaty turbiny mniejsza od 200 m², ale większa niż 2 m²;
Moc znamionowa jest mniejsza od 65 kW.
Napięcie generowane mniejsze niż 1000 V AC lub 1500 V DC.

Powyższa norma wymaga aby w przypadku powierzchni zakreślanej przez wirnik powyżej 14 m² zainstalować dodatkowy hamulec postojowy, ponieważ samo zwarcie uzwojeń może nie wystarczyć do zatrzymania wirnika na czas konserwacji.

Działanie małych elektrowni wiatrowych, jest takie samo jak zwykłych „farm” wiatrowych. Opiera się na systemie, lub pojedynczej turbinie wiatrowej, która zmienia energię kinetyczną wiatru w ruch mechaniczny wirnika.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
wytwarzane z glonów
Alternatywne
Paliwo z glonów

Paliwo z glonów to biopaliwo trzeciej generacji, wytwarzane z glonów. Postuluje się produkcje paliwa z glonów ponieważ: glony skuteczniej wykorzystują energię glony maja mniejsze wymagania co do jakości wody (możliwa hodowla na pustyni; z użyciem słonej wody; z użyciem ścieków) algi wychwytują dwutlenek węgla Hodowla glonów napotyka problemy takie jak: …

mieszanina gazów
Alternatywne
Biogaz

Biogaz to mieszanina gazów będąca produktem beztlenowego rozkładu materii organicznej (np. ścieki, organiczne odpady komunalne, odchody zwierzęce, odpady przemysłu rolno- spożywczego, materiał roślinny) a częściowo także ich rozpadu gnilnego. Biogaz wytwarzany w procesie fermentacji metanowej przez mikroorganizmy anaerobowe, składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla, może zawierać niewielkie ilości …

karbonizat
Alternatywne
Biowęgiel

Biowęgiel, karbonizat, biokarbon, agrikarbon, toryfikat to substancja o właściwościach zbliżonych do węgla drzewnego uzyskiwana w procesie pirolizy z roślin energetycznych, odpadów leśnych, biomasy rolniczej, odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego, osadów ściekowych, odpadów komunalnych. Produkt ten może być wykorzystywany jako paliwo odnawialne, w rolnictwie w celu poprawy właściwości gleby oraz w ochronie …